Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

11 Μαϊου

11    Μαῒου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●      Ὁ Ἅγιος Μώκιος ἱεροµάρτυρας   ●     Οἱ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σήμερα 3/1/2016 εορτάζουν: Ὁ Προφήτης Μαλαχίας Ὁ Ἅγιος Γόρδιος Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ σημειοφόρος

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

31 Μαρτίου

31 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ● Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ἐπίσκοπος Γαγγρῶν ● Ὁ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

30 Μαρτίου

30 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●   Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης συγγραφέας τῆς Κλίµακος ●  

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

29 Μαρτίου

29 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι       ● Οἱ Ἅγιοι Μᾶρκος ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων,

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

27 Μαρτίου

27 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ● Ἡ Ἁγία Ματρώνα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ ●

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

12 Ἰανουαρίου

12 Ἰανουαρίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ● Ἡ Ἁγία Τατιανή ● Ὁ Ἅγιος Πέτρος

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

24 Μαρτίου

24 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ‘αγιοι   ● Ὁ Ὅσιος Ἀρτέµων ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Πισιδίας

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (6/2)

Σήμερα 6/2 εορτάζουν: Όσιος Βουκόλος Επίσκοπος Σμύρνης Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

23 Μαρτίου

23 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●   Ὁ Ἅγιος Νίκων Ἱεροµάρτυρας καὶ οἱ 199

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

20 Μαρτίου

  20 Μαρτίου       Ἑορταζόμενοι ἅγιοι       ●   Οἱ Ὅσιοι

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

13 Μαρτίου

13 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι     ●     Ἀνακοµιδὴ Λειψάνου Ἁγίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

10 Μαρτίου

10 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●   Οἱ Ἅγιοι Κοδρᾶτος, Ἀνεκτός, Παῦλος, Διονύσιος, Κυπριανὸς

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

9 Μαρτίου

9 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●   Οἱ Ἅγιοι σαράντα Μάρτυρες ποὺ µαρτύρησαν στὴ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

8 Μαρτίου

  8 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι     ●     Ὁ Ὅσιος Θεοφύλακτος ἐπίσκοπος Νικοµήδειας

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

4 Μαρτίου

4 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι     ● Ὁ Ἅγιος Γεράσιµος ὁ Ἰορδανίτης ●

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

1 Μαρτίου

1 Μαρτίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ ἀπὸ Σαµαρειτῶν, Ὁσιοµάρτυς

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

29 Ἀπριλίου

  29 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Οἱ Ἅγιοι Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

28 Ἀπριλίου

28 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ● Οἱ Ἅγιοι Ἐννέα Μάρτυρες, ποὺ µαρτύρησαν στὴν

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

26 Ἀπριλίου

26 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ἅγιος Βασιλέας Ἱεροµάρτυρας, ἐπίσκοπος Ἀµασείας ●     Ἡ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

25 Ἀπριλίου

25 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

24 Ἀπριλίου

24 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ἡ Ὁσία Ἐλισάβετ ἡ Θαυµατουργός ●     Ὁ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

23 Ἀπριλίου

23 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλοµάρτυρας καὶ Τροπαιοφόρος

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

22 Ἀπριλίου

  22 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Συκεώτης ἐπίσκοπος

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

12 Ἀπριλίου

12 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ὁ Ὁµολογητὴς ἐπίσκοπος Παρίου

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

11 Ἀπριλίου

  11 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ἅγιος Ἀντίπας ἐπίσκοπος Περγάµου ●    

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

8 Ἀπριλίου

8 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●    Οἱ Ἅγιοι Ἄγαβος, Ῥοῦφος, Φλέγων, Ἀσύγκριτος, Ἑρµῆς (κατ΄

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

3 Ἀπριλίου

3 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁµολογητὴς Ἡγούµενος Μονῆς Μηδικίου

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

2 Ἀπριλίου

2 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ὅσιος Τίτος ὁ Θαυµατουργός ●     Οἱ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

1 Ἀπριλίου

1 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι ●     Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγύπτια ●     Ὁ Ὅσιος

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

1η Μαίου

1 Μαῒου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●      Ὁ Προφήτης Ἱερεµίας   ●      Ὁ Ἅγιος

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

8 Μαϊου

8 Μαῒου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●      Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ Εὐαγγελιστής

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

16 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

17 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

30 Μαῒου

  Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

28 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη 

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

27 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

26 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη 

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

25 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη 

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

24 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

23 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

22 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

21 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

20 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

19 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

31 Μαῒου

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη, Ἐκδόσεις Χ.Δ.Τσολακίδη 

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

13 Ἰουνίου

  13 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα ●    Ἡ Ὁσία Ἄννα

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

12 Ἰουνίου

  12 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος ὁ Αἰγύπτιος ●    

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

11 Ἰουνίου

11 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Οἱ Ἅγιοι Βαρθολοµαῖος καὶ Βαρνάβας ●     Σύναξις

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

10 Ἰουνίου

  10 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος καὶ Ἀντωνίνα ●    

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

8 Ἰουνίου

  8 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ἀνακοµιδὴ Λειψάνου Ἁγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου ●     Οἱ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

7 Ἰουνίου

7 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ἅγιος Θεόδοτος ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ ●    

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

5 Ἰουνίου

5Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, Ἱεροµάρτυρας, ἐπίσκοπος Τύρου ●     Οἱ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

15 Ἰουνίου

15 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Προφήτης Ἀµώς ●     Ὁ Ἅγιος Δουλᾶς

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

29 Ἰουνίου

29 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Οἱ πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ●    

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

28 Ἰουνίου

28 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Εὕρεσις Λειψάνων Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου ●    

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

27 Ἰουνίου

27 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ὁ Ἅγιος Σαµψών ὁ Ξενοδόχος ●     Ὁ

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

24 Ἰουνίου

  24 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Τὸ Γενέθλιο τοῦ Τιµίου Προδρόµου ●    

Περισσότερα »
Ἡμερολογιακό Ἑορτολόγιο

23 Ἰουνίου

23 Ἰουνίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι   ●     Ἡ Ἁγία Ἀγριππίνα ●     Οἱ Ἅγιοι Ἀριστοκλῆς

Περισσότερα »

Ένα κάθε μέρα

21 Απριλίου 2021

ΟΙ σκέψεις μας

Όποιος συνοδεύεται από ευγενείς σκέψεις δεν είναι ποτέ μόνος.

Β. Ουγκώ

Χαρούμενη συντροφιά - Παιδικό ένθετο του ΠτΝ – Απρ. 2021- Ξεφύλλισέ το!

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες